1. Sınıf Düzenli Depolama

Atık yönetimi hiyerarşisine uygun olarak maddesel ya da enerji kazanımı uygun olmayan katı atıklar, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-2’de verilen 1.Sınıf Depolama Tesisleri için Sınır Değerleri sağlaması halinde ilgili yönetmelik kapsamında kurulmuş 1.SInıf Düzenli Depolama tesisimize depolanarak bertaraf edilmektedir.