Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisinde kağıt, metal, plastik, cam, tekstil vb. tüm tehlikesiz atıkların türlerine göre elleçleme, tasnif işlemleri ile boyutlarına bağlı olarak presleme işlemi yapıldıktan sonra nihai geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderimi sağlanmaktadır.