Biyogaz Prosesi

Biyometanizasyon, gıda sektörü üretim atıkları, tarım ve ormancılık atıkları, ev ve işyerlerinde oluşan gıda kaynaklı organik atıklar gibi biyobozunur atıkların anaerobik mikroorganizmalarla (oksijensiz ortamda yaşayan mikroorganizmalar) ayrışması sırasında meydana gelen çok adımlı biyokimyasal reaksiyonlardan oluşan biyolojik süreç sonucunda biyogaz ve gübre elde edilmesi işlemidir.  Böylece biyobozunur atıklar, hem enerji hem hammadde kaynağı olarak kullanılarak ekonomiye kazandırılmaktadır.

Biyometanizasyon tesisinde elde edilen biyogaz işletmemizde bulunan 2 adet 1,1 MW gaz motorunda kullanılarak elektrik üretimi yapılmaktadır. Elde edilen fermente ürün için Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli izinleri alınarak “Fermantasyon Sonucu elde edilen Sıvı Organik Gübre” ürün tescili yapılmıştır.  

Biyogaz Prosesinin Avantajları

 • Kontrolsüz sera gazı salınımı engellenir.
 • Yenilenebilir enerji kaynağıdır.
 • Ekonomik, çevre dostu bir enerji ve gübre kaynağıdır.
 • Biyogazdan ısı ve elektrik üretiminin ülkemizde yaygınlaştırılması, enerji açığımızı kapatılmamızda katkı sağlamaktadır.
 • Patojen ve yabani bitki tohumları yok edilir. Sinek/haşere üremesi önlenir.
 • Biyogaz üretimi sonucu hayvan gübresinde bulunabilecek yabancı ot tohumları çimlenme özelliğini kaybeder. 


Hizmet Edilen Sektör ve Ürün Grupları

 • Tüketim/Son Kullanma Tarihi Dolmuş Gıdalar
 • Tüm Gıda Üretim ve İşleme Endüstrisi Üretim Prosesi Atıkları
 • Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar
 • Ofis ve İşyerlerinde oluşan biyobozunur mutfak ve kantin atıkları
 • Kağıt ve Orman Endüstrisinden kaynaklanan biyobozunur atıklar