Elektronik Atıkların Geri Kazanımı

AEEE'lerin doğru yönetimi neden önemlidir?

Teknolojideki ilerleme ve nüfus artışı, halihazırda en büyük sorunlarımızdan biri olan atıklarımıza e-atıkları ( elektronik atıkları) da ekledi. Katı atık türleri arasında en fazla büyüyen atık türlerinden bir tanesi olan e-atık, heterojen yapıya sahip, artık istenmeyen ve işlevsel ve ekonomik ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik ürünlerdir.
E-atıklar, içerdikleri tehlikeli bileşenler nedeniyle, uygun yönetilmediklerinde çevre ve insan sağlığına tehlikeler sunabilmektedir. Uygun yönetildiklerinde ise içerdikleri bakır, gümüş, altın, paladyum ve benzeri değerli metaller, cam, plastik gibi geri kazanılabilir bileşenler, ekonomiye geri kazandırılabilmektedir.
 

Tüm AEEE'ler Tek Çatı Altında

Yönetmelikte tanımlanan 6 kategoriye ilave olarak aynı binada hizmet veren tehlikesiz atık geri kazanım lisanslı kablo geri dönüşüm tesisi ayrıca hizmet vermektedir.

Kablo Geri Dönüşümü: 

E-atıklarınızın işlenmesi sırasında oluşan kablo atıkları tesisimizdeki özel kırıcılar ile işlem görmekte ve bakır ve plastik hammadde halinde ayrıştırılarak sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile ülke ekonomisine geri kazandırılmaktadır.

AEEE Yönetiminin Faydaları

  • E-atıkların içinde yer alan farklı işleme yöntemleri ile yönetilmesi gereken tehlikeli bileşenlerin çevreye ve canlı hayatına olan zaralı etkilerini azaltır.
  • E-atıklarda yeniden dönüştürülebilen maddeleri tekrar hammadde olarak kullanılmaktadır.
  • Gelecek için sürdürülebilir şehir ve yaşam alanı oluşturur.
  • Sıfır atık yaklaşımına bir adım daha yaklaşılır.
  • Doğal kaynaklarımıza minimum zarar verilir

 

 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Geri Kazanım Tesisleri

10.000 m2'lik proses sahasında yönetmelikle tanımlanan altı kategorinin tamamı ve daha fazlasına hizmet veren Türkiye'nin en gelişmiş işleme sistemleri yüksek kapasite ile hizmet vermektedir.

Buzdolabı, Soğutucu ve İkimlendirme Cihazları Geri Kazanım Tesisi

Buzdolabı / Soğutucular / İklimlendirme Cihazları İşleme Tesisinde, buzdolabı ve diğer soğutucu özellikli atık elektrikli ve elektronik eşyaları, ayıklama-demontaj işlemlerinden sonra azot gazı beslemeli kapalı devre kırma ve ayrıştırma sistemine beslenmektedir. Kırma ve ayırma işlemi sonrası bakır, alüminyum, demir, plastik ve poliüretan atıkları ayrı ayrı elde edilmektedir. Bu malzemelerden uygun olanları uygun maddesel geri kazanım tesislerine gönderilerek ekonomiye kazandırılmaktadır. Maddesel geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar ise Tesisimizin mevcut lisans faaliyetleri kapsamında ve/veya nihai geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilerek yönetilmektedir.

Tesise kabul Edilen Atıklar:

Buzdolabı/Soğutucular/iklimlendirme cihazları

Kapasite: 60 Adet/Saat

Diğer Elektronik Atıkların Geri Kazanım Tesisi

Bu Tesisimizde, 1.kategori haricindeki atık elektrikli ve elektronik eşyaların türlerine göre gruplandırıldıktan sonra sökme, ayırma, tasnif, kırma, parçalama, depolama  işlemlerine tabi tutulması ve bu işlemler sonucu elde edilen ürünlerin/atıkların uygun rafinasyon ve/veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip geri kazanım tesislerine gönderilerek maddesel geri kazanımda kullanılması sağlanmaktadır.

Tesise Kabul Edilen E-Atıklar

Büyük beyaz eşyalar

Televizyon ve monitörler

Bilişm ve telekominikasyon ve tüketici ekipmanları

Aydınlatma ekipmanları, Floresan lamba imhası dahil

Küçük ev alateleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol alateleri

Kapasite: 11.520 Ton/Yıl