Atık Ara Depolama Hizmetleri

Ara depolama tesisleri, atıkların geri kazanım veya nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmasından önce güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde biriktirilmesini sağlamak üzere kurulan tesislerdir.  Böylece atık üreticisi konumundaki sanayicilerin az miktarda sayılacak atıklarını kendi tesislerinde biriktirme riskine girmeden, ara depolama tesislerinde en ekonomik şartlarda yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar depolanması mümkün olmaktadır.