Çamur Kurutma

Yüksek nem içerikli arıtma çamurlarının alternatif yakıt olarak kullanılabilmeleri amacıyla çamur kurutma sistemlerimizde susuzlaştırma işlemine tabi tutularak uygun nem ve kalori değeri ile minimum hacme getirilmesi sağlanmaktadır. 

Çorlu Tesisimizde 2 adet 200 Ton/Gün besleme kapasiteli Çamur Kurutma Sistemi yatırım çalışmaları devam etmektedir. Çamur Kurutuma Tesisi, Atık Yakma Tesisi ile entegre çalışacaktır. Arıtma çamurlarının kurutulması için fosil yakıt kullanılmayacak; Atık Yakma Tesisinde oluşan atık ısı kullanılarak arıtma çamurları kurutulacak ve Atık Yakma Tesisine beslenebilir yakıt haline getirilecektir.

Böylece atıkların geri kazanımı için yapılması gereken ön işlemler nedeniyle ihtiyaç duyulan enerji maliyetleri azaltılırken, çevreye dost teknolojilerle geri kazanımı sağlanacaktır.