İnorganik Atıkların Alternatif Hammadde Olarak Değerlendirilmesi

Sıfır Atık felsefesine uygun olarak, alternatif yakıt olarak kullanılamayan bazı atık türlerinin düzenli depolama sahalarına gönderilmesi yerine üretim proseslerinde kullanılan bazı hammaddelere alternatif olarak kullanılması mümkündür. Teknik uzmanlarımız tarafından yapılan inceleme ve laboratuvar çalışmaları neticesinde atıkların, Alternatif Hammadde olarak değerlendirilmesi projeleri yürütülmektedir.