Sıfır Atık Sistemi

12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği ile hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esaslar yayınlanmıştır.

 

  • Böylece Belediyeler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sanayi Kuruluşları dahil tüm bina ve Yerleşkeler Sıfır Atık yönetim Sistemi kurmakla yükümlü hale gelmiştir. 
  • Ekolojik Enerji uzman kadrosu ile Sıfır Atık Yönetim Sisteminin her bir işletme/paydaş şartlarına uygun olarak kurulması için en ekonomik, etkin ve pratik projeleri geliştirmektedir. 
  • Ekolojik Enerji, Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Kurulumu tamamlandıktan sonra Evsel, Ambalaj, Organik, Tehlikeli vb. tüm atıkların, türlerine uygun olarak tasnifi, toplanması ve doğru geri kazanım/bertaraf yöntemi ile işlem göreceği lisanslı tesislere gönderilmesi amacıyla Entegre Atık İşleme Tesisleri ile yol haritası sunmaktadır. 
  • İşletmelerin kendi sahası içinde atık toplama sistemlerinin kurulması için ekipman tedariği, işletme içi atık toplama, tasnif ve geçici depolama alanlarının kurulumu, atık ambalajlama hizmetleri, atık taşıma ve lisanslı tesislere gönderim süreçleri Entegre Atık Yönetim Projeleri kapsamında eksiksiz yürütülmektedir.