Çorlu Karatepe Mevkiinde konumlu Ekolojik Enerji A.Ş. Tesisi, 2013 senesinde tahsis edilen lisansları ile atıkların çevreye olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak kontrollü yönetimini gerçekleştirmektedir. Projenin kapsamında bütünleşik yaklaşım ile oluşan tüm atık gruplarının enerji veya malzeme olarak geri kazanımı hedeflenmektedir.

Ekolojik Enerji A.Ş. Çorlu Şubesi 360.000 m2 yüzölçümlü alan üzerinde;

 • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıktan Yakıt Hazırlama
 • Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma
 • Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma
 • Atık Ara Depolama
 • 1.Sınıf Düzenli Depolama
 • Biyobozunur Atıklardan Enerji Üretimi (Biyogaz/Biyometanizasyon)
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme 
 • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Taşınması

konularında faaliyet göstermektedir.

Toplam Atık Kabul Kapasitesi:  800.000 ton/yıl

Toplam Elektrik Üretim Kapasitesi: 60 MW/saat

ATY Kapasitesi: 83.200 Ton

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma  Kapasitesi: 15.360 Ton

1.Sınıf Düzenli Depolama Kapasitesi: 400.000 m3

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bölgesel boyutta tehlikeli atık yönetim planlarının oluşturulması yönündeki çalışmaların neticesine göre; ülkemizde oluşan endüstriyel atıkların bertarafı için entegre atık yönetim tesislerinden ülke genelinde sanayinin yoğun olduğu bölgelerde en az 1 adet kurulması gerektiği ortaya konulmuştur (2008-2012 Atık Yönetimi Eylem Planı).

Aynı çalışmalara göre endüstrileşmenin en yoğun olduğu bölgelerde,

Trakya Bölgesi
Doğu Marmara Bölgesi
Ege Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi

Akdeniz Bölgesi bölgesel tehlikeli atık yönetim sisteminin hayata geçirilmesi için uygun görülmüştür.

Endüstrileşmenin daha az olduğu bölgelerde ise fiziksel-kimyasal ön işlem ünitelerinin bulunduğu ara depolama tesislerinin kurulması ve entegre tesislere transfer ağının geliştirilmesinin sağlanması uygun bulunmuştur. (2008-2012 Atık Yönetimi Eylem Planı).

Çorlu Tesisimiz

İletişim Bilgileri

 • Adres: Hatip Mah. Karatepe Kümeevler No: 16 Çorlu/TEKİRDAĞ
 • Telefon: 444 5 815
 • Fax: + 90 (282) 673 11 83
 • E-Posta: ekolojik@ekolojikenerji.com.tr
 • Açıklama: Çorlu Tesisimiz

Konum